The Team

Завършва стоматология в Медицински университет – София. Работи в Дентален Център Arrisio от 2008г.

Той дава стабилност при обсъждането на сложни мултидисциплинарни случаи и вземането на решения относно лечението, тъй като работи в една от най-сложните области на денталната медицина – лецево-челюстната хирургия. Работата му се характеризира с изключително добро планиране на процедурите, което дава сигурни и дългосрочни резултати.

Интересите му са тясно насочени в областта на имплантологията и лицево-челюстната хирургия, където търси непрекъснато усъвършенстване.

Започва да работи като дентален асистент в Дентален Център Аррисио през 2017г. и съвсем естествено става част от зъболекарския ни екип след своето дипломиране в Медицински университет – София.

Като млад колега той внася свежа енергия в екипа. Отнася се с изключителна загриженост и мило отношение към най-малките пациенти.

Интересите му са насочени в областта на протетичната и детската стоматология. Посещава лекционни и практически курсове за следдипломна квалификация за да усъвършенства познанията и възможностите си.

Завършва Дентална медицина в Медицински университет – София.Работи в Дентален център Arrisio от 2008г.

Със своето присъствие той внася чувство на спокойствие и хармоничност в екипа. Със своята усмивка и с вниманието си към детайлите дава увереност и комфорт на пациентите.

Натрупва опит в различни области на денталната медицина и следи новите тенденции в зъболечението и ги прилага прецизно в работата си. Има интереси в областта на естетичната и възстановителна дентална медицина.

Собственик и управител

Завършва стоматология в Мартин Лутер Университет Хале-Витенберг, Германия. Специализирала е Обща стоматология в Медицински Университет – София. Основава Дентален център Аррисио през 1999г.

Благодарение на своята дългогодишна практика тя има богат опит в решаването сложни проблеми и поставянето на трудни диагнози. Присъствието и в клиниката дава сигурност както на нейните колеги, така и на пациентите.